Golfbox login Ren Hvit
       

Login Golfbox

Overskudd og juniorsatsing

Tross plaskeregn og sørpeføre ute hadde 41 medlemmer funnet veien til Forstmann og årsmøtet i Elverum Golfklubb onsdag. De fikk blant annet høre at klubben i 2022 hadde et overskudd på pene 526 000 kroner, et medlemstall ved årsskiftet på drøye 500 og planene om en storstilt satsing  på ungdom gjennom prosjektet "Ung Start".

Hele styret med varamedlemmer ble gjenvalgt. Fra venstre Jørn Ivar Solberg, Gunn Furuheim,Tore Gunnar Ruud,Thomas Paulsen, Finn Johansen, Stine W.Dahl, og Henning Myrer. Fra årsberetning for 2022 trakk styreleder Jørn Ivar Solberg  fram den omfattende jobben som var gjort i begge etasjer av klubbhuset. Mye av jobben ble gjort på dugnad. Nå gjennstår en deling og fornying av kjøkkenet. der mye brukes av vår polske medarbeidere. Solberg trakk også fram en svært positiv vårdugnad, der mye ble gjort. Minigolf banen ble også åpnet i fjor og her håper Jørn Ivar på stor aktivitet i år. Han nevnte også at ute på banen skal det jobbes med å utbedre teestedene. Det blir det største baneprosjektet i år.

Årskontingenten går opp med 150 kroner for de fleste medlemskategoriene . Det betyr at aktive medlemmer må betale 6950 kroner i 2023.

Ung Start - gratis golf for unge opptil 19 år.

De som derimot ikke trenger å betale er juniorer opp til 19 år. Dette henger sammen med en storstilt satsing gjennom prosjektet "Ung start".  Prosjektet har som motto - Mot utenforskap og for sosialisering. Rett og slett å få ungdom og barn i aktivitet og at færre timer brukes med mobil og nettbrett. På golfbanen for de låne utstyr, de vil få trening og prøve ut forskjellig øvelser. Tirsdager og torsdag er foreløpig satt av. Ungdom og barn som  viser interesse og synes dette er gøy får tilgang til kurset "Veien til golf " og medlemskap.

"Ung Start" er gratis for unge opptil 19 år. Om de bor i Elverum. Om tilbudet også skal omfatte nærområder der det ikke er golfbaner som Våler, Åsnes og Løten  er forløpig ikke helt avklart , sier daglig leder Frode Brun.

Sett i forhold til 2022 vil klubben tape 60 000 kroner. Det var det denne gruppen bidro med av kontingent  i fjor. Men Frode jobber nå med ulike sponsorer og offentlige støtteordninger. På årsmøtet  opplyste han at allerede 40 000 kroner er samlet inn på denne måten. Og interessen for ungdomstilbudet er stor, så målet er at hele beløpet   (60 000 kroner) skal dekkes gjennom støtte.

Utskrift

 • Rema 1000
 • Scandic
 • YC Eiendom
 • KPMG
 • Presis
 • Sparebank1 - Østlandet
 • Eiendomsmegler 1
 • Riis
 • CocaCola
 • Bowling
 • Bakken
 • Forestia
 • Tunet