Golfbox login Ren Hvit
       

Login Golfbox

Klubb i stadig framdrift

Takket være god økonomistyring, flott dugnadsinnsats og dyktige ansatte både ute på banen og i administrasjonen ser også 2022 til å bli et godt år for Elverum Golfklubb. Golf-Norge hadde et oppsving under corona-sommerene 2020 og 2021 og det var ventet en liten nedgang i år.  Elverum Golfklubb ser ut til å ha kommet seg godt ut av sommeren, også med mer normale tilstander. Det fikk nær 30 frammøtte høre på medlemsmøtet mandag 5. september.

Både styreleder Jørn Ivar Solberg og daglig leder Frode Brun kunne fortelle om en klubb i god framdrift. Bare lokalet medlemsmøtet var i forteller at her har det skjedd noe. Andre etasje i klubbhuset har fått en etterlengtet opppussing takket være flott dugnadsinnsats med Jonny Anderson  i spissen og godt samarbeid med Kriminalomsorgen. Minigolfbanen er etablert og besøket er stadig stigende. Noe synerigeffekt har klubben  også hatt ved at folk som besøker minigolf har sett den flott golfbanen vi har. Flere har meldt seg på kurs. Til neste år håper klubbledelsen at bedriftserien på minigolfbanen kommer i gang. Ikke bare innendørs er det pusset opp. Ny stilig drikkevannspost er på plass og det er laget plass til grillanlegg. Flere golfbiler og fornyelse av maskinparken har klubben også brukt penger på i år.

Ligger an til overskudd

Ved utgangen av juli lå klubben ann til et overskudd på 100 000 kroner mer enn budsjettert. Styreleder Jørn Ivar Solberg kunne fortelle om noe roligere i mai og juni, men aktivteten i juli var på topp.  Det var noe mindre omsetning både i proshoppen og på drivingrangen enn budsjettert. Men dette ble kompensert med lavere utgifter enn budsjettert. Daglig leder Frode Brun kunne  fortelle at  antallet green fee spillere spesielt i juli og første halvdel av august har vært bra. Ryktene om den fine banen har virkelig spredd seg. Pr dato er klubbens medlemmstall på 524 noe han var fornøyd med.

Ute på baneområdet har det skjedd ting. Deler av veinettet er i ferd med å bli gruset, et arbeid som vil strekke seg over tid.  45 teestedene ligger der flere steder, men de er ikke slopet noe som er en forutsetning for å sette i gang. Dette gjøres av Golfforbundet, men de har ikke hatt tid ennå. Frode skrøt også av trioen som har betjent proshoppen i sommer Bjørge, Jasmin og Stine. De har vært flotte ansikter utad.

Flere av klubbmedlemmene har tatt den trinnvise trenerutdannelsen i år. Dette er svært viktig for å holde aktiviteten opp, sa Frode. Så nå er det opp til medlemmene å bruke trenerteamene våre.

Gruppelederne

Flere av gruppelederne hadde også ordet. Turneringsgruppa ved Henning Myrer kunne fortelle at de har kommet med noen endringer i år. Oppdeling i flere klasser og valgfrie teesteder er noen. Klubbmesterskapene hadde dårlig deltagelse . Her må vi gjøre noen nye grep neste år, sa Henning. Ellers er det ikke lett å planlegge alle turneringer fordi mange er trege med å melde seg på. Et eksempel på det var Coca Cola Open som ble endret fra shot gun start til intervalstart på grunn av liten påmelding. Så oppunder fristen strømmet påmeldingene inn og endte på 64. 

Stine Wasenius Dahl kunne fortelle om juniorgruppa og bra aktivitet. For andre gang  arrangerte klubben jentedager og fikk stor oppslutning fra klubber i hele Innlandet. En egen juniorcamp ble også arrangert med 14 deltagere. Stine og co har også skaffet gruppa 25 000 kroner i støtte gjennom Sparebankstiftelsen. Dette er både gått til arrangementer, og innkjøp av utstyr som kan lånes ut til juniorer som vil prøve seg. Hun trakk også fram Facebook gruppa "Golfjenter" som er blitt svært populær.

Golf Grønn Glede lever også godt kunne Stine fortelle. Her har samarbeid med foreningen " Et slag av gangen" og Annekset i Elverum gitt gode resultater. Flere av årets deltagere har stadig framgang og har fått økt mesteringsfølelse. I sommer deltok flere på en stor turnering i Kongsvinger med gode resultater. 

Guro Lie Danielsen fortalte om Torsdagsgolfen som har hatt bra oppslutning i sommer hvor toppen var 35 deltagere ved en turnering. Tilbudet er svært sosialt og vi har det hyggelig , sier Guro som gjerne tar i mot flere på torsdagsformiddager hvor det både er treninger og små turneringer.

Flere på dugnad?

Klubben har også ei dugnadsgruppe under ledelse av Finn Johansen. Styreleder Jørn Ivar kunne ønske seg at ennå flere nmeldte seg på slik at de hadde en pool med folk som hadde lyst til å gjøre litt ekstra for klubben.

Et oppdrag i høst kan være å rense de 130 fuglekassene som er plassert rundt på banen. Christian Andersen som har vært primus motor for dette, kan ikke lenger gjøre denne jobben.

Banen stenges i år senest 5. november.

Medlemsmøtet ble avsluttet med golf dommer Rolf Henrik Karlsen som kunne gi oss nyttig oppdateringer på golfregler. Han er en engasjerende kar som gjør temaet golfregler alt annet enn kjedelig.

 

 

Utskrift

 • Rema 1000
 • Scandic
 • YC Eiendom
 • KPMG
 • Presis
 • Sparebank1 - Østlandet
 • Eiendomsmegler 1
 • Riis
 • CocaCola
 • Bowling
 • Bakken
 • Forestia
 • Tunet