Golfbox login Ren Hvit
       

Login Golfbox

Svært bra år for klubben

 - 2021 var et fantastisk bra år for Elverum Golfklubb. Den meldingen kom en storfornøyd klubbleder Jørn Ivar Solberg med på klubbens årsmøte 22 mars. Her er deler av styret som nå skal forlenge den gode trenden inn i 2022. Fra venstre Jørn Ivar Solberg, Stine Wasenius Dahl, Gunn Furuheim og Thomas Paulsen. Tore Gunnar Ruud og Finn Johansen sitter også i det nye styret. Rundt 40 medlemmer deltok på møtet. 

Medlemsvekst og overskudd

Bak den gledelige meldingen til årsmøtet ligger en medlemsvekst på 23 prosent eller rundt 100 nye medlemmer. Ved årsskiftet hadde klubben 498 medlemme. Medlemsveksten  førte blant annet til et årsresultat på nær 780 000 kroner.   Rundt dobbelt så høye green fee inntekter som i et normal-år  bidro også til det flotte resultatet.

Mye ble gjort

I styrets årsberetning går det også fram at klubben i 2021 hadde over 100 deltagere fordelt på fem Veien til golf kurs. Det ble arrangert 27 åpne turneringer hvor den største hadde 120 deltagere. Det ble også etablert sju nye utslagssteder noe som gjør banen rundt 400 meter kortere og dermed enklere å spille. I høst fikk klubben en minigolfbane som trolig vil trekke nye grupper og mer folk til klubben. Deler av den ofte hullete veien til klubbhuset ble utbedret og asfaltert. Klubben har også inngått en samarbeidsavtale med Kriminalomsorgen for Innlandet som vil være til nytte for begge parter.

Usikkerhet

Avtroppende nestleder Tom Kristian Braaten som la fram regnskap og neste års budsjett pekte på at det var usikkerhetsmomenter for driften i 2022. Coronaepidemien har vært til fordel for aktiviteten på landets golfbaner. Når denne smitten nå forhåpentlig forsvinner har styret budsjettert med en nøktern vekst. Vil folk reise mer til utlandet til sommeren og hva får det eventuelt  å si. Høye priser på strøm, drivstoff og gjødsel er andre usikkerhetsmomenter.

Liten økning i medlemsavgiften

Medlemsavgiften øker med 100 kroner for aktive voksne medlemmer. Klubben ligger her på gjennomsnittet sammenlignet med klubbene rundt oss.

Bruker penger på maskinparken

Det vil i 2022 bli gjort investering i maskinparken hvor flere maskiner er gamle og utslitte som stadig må repareres. Både greenklipper og roughklipper står på innkjøpslista. Nytt styreskap for vanningsanlegget likeså.

Minigolfbanen og området rundt skal også gjøres ferdig. Det vil også bli gjort mindre endringer på treningsbanene for putting og chipping. Veiene rundt på banen skal gruses og få en ansiktsløfting.

Elverum Golfkluibb går inn i 2022 med en sunn økonomi og stort pågangsmot om at det nye året vil bringe mange gode golfopplevelser for gamle og nye medlemmer og for tilreisende gjester.

 

 

 

 

Utskrift

 • Rema 1000
 • Scandic
 • YC Eiendom
 • KPMG
 • Presis
 • Sparebank1 - Østlandet
 • Eiendomsmegler 1
 • Riis
 • CocaCola
 • Bowling
 • Bakken
 • Forestia
 • Tunet