Golfbox login Ren Hvit
       

Login Golfbox

Årsmøtet utsettes!

Styret i Elverum Golfklubb har besluttet  å utsette gjennomføringen av årsmøtet 2020 i tråd med anbefalingene til både Norges Golfforbund og helsemyndighetene, grunnet situasjonen rundt koronaviruset. Vi ønsker å bidra så langt vi kan til å hindre spredningen av viruset, og mener derfor at det ikke ville vært riktig av oss å gjennomføre årsmøtet førstkommende tirsdag.

I utgangspunktet har alle idrettslag i Norge krav om å avholde årsmøte før 31. mars hver år. Norges Idrettsforbund (NIF) har imidlertid åpnet for at årsmøtene kan utsettes til senest 15. juni i år, gitt den ekstraordinære situasjonen vi nå befinner oss i:

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/frist-for-avholdelse-av-arsmoter-i-idrettslag-utsettes-til-15.-juni/?utm_source=Make%20Nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=Frist%20for%20avholdelse%20av%20årsmøter%20i%20idrettslag%20utsettes%20til%2015.%20juni&utm_content=Frist%20for%20avholdelse%20av%20årsmøter%20i%20idrettslag%20utsettes%20til%2015.%20juni+94990

 

Årsmøtepapirene har allerede blitt lagt ut på hjemmesiden til klubben, og de som er interessert i årsregnskapet m.v. kan lese det her:

https://www.elverumgolfklubb.no/medlem/styrende-dokumenter/10-dokumenter/43-arsrapporter

 

Noen praktiske avklaringer i påvente av nytt årsmøte:

 

 • Styret som ble valgt på forrige årsmøte sitter inntil et nytt styre blir valgt på nytt årsmøte
 • Vi avventer med å fastsette dato for nytt årsmøte til det kommer nye avklaringer rundt koronasituasjonen
 • Norges Idrettsforbund (NIF) åpner i nyhetssaken ovenfor at styret kan fastsette kontingent for 2020 såfremt en eventuell økning ikke overstiger konsumprisindeksen.
  • Vi ber om forståelse for at golfklubben er helt avhengig av å inndrive årets kontingent tidligere enn et nytt årsmøte kan gjennomføres, for å sikre at golfklubben har økonomi til drift i 2020
  • Styrets forslag til nye kontingenter som er sendt ut i årsmøtepapirene ligger godt innenfor konsumprisindeksen for kultur og fritid, med unntak av kategoriene 80-89 og 90+
  • Styret har derfor vedtatt at kontingenten som ble sendt ut i årsmøteinnkallingen gjøres gjeldende for 2020-sesongen, med unntak av kategoriene 80-89 og 90+, hvor fjorårets kontingent videreføres
  • Kontingentene vil bli sendt ut i løpet av kort tid, men nytt av året er at vi sender fakturaen per epost til alle medlemmer hvor vi har registrert epostadresse

 

Vi legger for ordens skyld ved oversikten over kontingenter:

 

Kontingentkategori

2019

2020

Aktive medlemmer

6 600

6 700

Familie, 1 voksen

7 200

7 300

Familie, 2 voksne

13 200

13 400

Fjernmedlem

1 900 + halv greenfee

1 900 + halv greenfee

Junior 0-12

600

600

Junior 13-19

1 300

1 300

Student 20-26

2 600

2 600

Senior 80-89

2 900

2 900

Senior 90+

900

900

Nybegynnerkurs (VTG), inkludert 1 års medlemskap

2 950

2 990

Nybegynnerkurs (VTG), student, inkludert 1 års medlemskap

2 500

2 500

Medlemskap år 2 etter VTG

3 300

3 350

Støttemedlem uten spillerett

1 000

1 000

 

 

Styret vil følge situasjonen rundt koronaviruset tett i tiden fremover, og vil innkalle til nytt tidspunkt når forholdene tillater det.

 

Vi håper at dagens situasjon stabiliserer seg så snart som mulig, at dere alle holder dere friske og raske, og at vi får en flott sesong på Starmoen etter hvert.

På nåværende tidspunkt har vi inntrykk av at banen er i god stand etter vinteren

Utskrift

 • Kiwi
 • Scandic
 • YC Eiendom
 • KPMG
 • Presis
 • Sparebank1 - Østlandet
 • Eiendomsmegler 1
 • Riis
 • CocaCola
 • Bowling
 • Bakken