Golfbox login Ren Hvit
       

Login Golfbox

Gode årsmøte-nyheter

38 medlemmer møtte opp på Forstmann til 2019-årsmøtet. Av forslagene fra styret som alle ble enstemmig vedtatt nevner vi at årsavgiften øker med 100 kroner til 6600 kroner for hovedmedlemskap, det innføres et treningskort for neste sesong og styret fikk ja til å jobbe videre med planene om en minigolfbane. Det nye styret er fra venstre Hans Petter Nyberg (leder), styremedlemmene Gunn Furuheim (ny), Thomas Paulsen (ny), Berit Nordholm og nestleder Tom Kristian Braaten. Simen Heggem er også med i styret.

 Flere medlemmer 

Styret kunne fortelle at klubben i 2018 økte medlemstallet med 21 til 384. Svært positivt er at det er en økning i de yngste medlemsgruppene opp til 30 år. Trond Baardseng nevnte at dette var godt nytt, siden de fleste golfklubber i landet har størst vekst  i gruppen over 70 år. Arbeidet med å øke rekrutteringen for alle grupper fortsetter i 2019.

Tøff sommer

Årsresultatet viste et mindre underskudd på rundt 10 000 kroner, noe klubben lever godt med. Omsetningen var i 2018 på 4,2 millioner kroner. Årsaken til et resultatet litt på minussiden skyldes i hovedsak den varme og tørre sommeren. Det ga utslag  i færre greenfee-gjester, særlig i juli.

Treningskort

Nytt av sesongen er at medlemmene tilbys et treningskort i fire priskategorier. Boogie til 500 kroner i året, Par 900 kroner, Birdie 1500 kroner og Eagle 3000 kroner. Dess mer du betaler, dess mer omfattende blir tilbudet. Fra det billigste med gratis gruppetrening og trackman analyse. Til protimer, gratis rangeballer, tur med trener på 9 hull m.m. Hva de enkelte tilbudene vil innholde kommer det mer informasjon om, blant  annet gjennom en video som legges ut på nettsiden. Målet til Frode og Sivert er at hver enkelt skal utvikle seg og dermed få mer glede av golfen. Blant annet vil det jobbes for å få treningsgrupper som fungerer bra.

Minigolfbane

Styret fikk også årsmøtets støtte til å jobbe videre med å lage en ni-hulls minigolf bane i området mellom parkeringsplassen og treningsgreenene. I vinter er trærne på haugen felt. Nå skal det jobbes med finansieringen. Det vil bli søkt om støtte fra Sparebankstiftelsen, Tippemidler og Ekstrastiftelsen. Banen er prosjektert å koste 970 000 kroner. Erfaringer fra andre golfbaner som har et mini-golfbane viser at anlegget er inntjent på få år. Dette var posten på årsmøtet som skapte det største engasjementet. Alle som hadde ordet mente dette vil bli et flott tilskudd til banen og at en mini-golfbane vil bringe mer aktivitet og folk i anlegget. Flere pekte på at det  vil være nødvendig med noe lengere åpningstid i proshopen. Dette vil styret  jobbe videre med.

 

 

 

Utskrift

 • Kiwi
 • Scandic
 • YC Eiendom
 • KPMG
 • Presis
 • Sparebank1 - Østlandet
 • Eiendomsmegler 1
 • Riis
 • CocaCola
 • Bowling
 • Bakken