Golfbox login Ren Hvit
       

Login Golfbox

Godt nyttår fra styret!

2018 var et utfordrende år for mange norske golfklubber. Våren var hard for banene, og på flere av dem var det ikke mulig å spille før langt ut på sommeren. Vi slapp heldig unna her, og var godt i gang til normal tid for oss.

Banemannskapene leverte grønne fairways og tette greener slik vi etter hvert har blitt bortskjemte med. Tidligere sesonger, når regnet øser ned over Østlandet, har vi skrytt av hvor godt drenert banen vår er. Hos oss er pluggede baller i fairway en sjeldenhet! Baksiden av dette er jo selvfølgelig at banen ikke holder så godt på vannet, og det kreves mye vanning på tørre dager. Det fikk vi virkelig testet i 2018, og vi fikk godt betalt for kostnaden vi tok med å skifte gamle pumper i fjor. Anlegget besto testen, og selv om vanningsdammen på slutten nesten var bunnskrapt, viste vi at vi også kan klare tørre somre.  

Det varme været viste seg å være en større utfordring for våre spillere. Tanken på golf må ha vært fjern for mange når gradestokken jevnt lå rundt 30 grader, og aktiviteten var nok større på strendene enn på banen. Så selv om vi nå har meget god kontroll på klubbens kostnader, ligger det an til at vi for 2018 får et resultat der vi omtrent går i null, altså noe svakere enn budsjettert. Avviket skyldes i all hovedsak at aktiviteten har vært mindre enn vi la opp til både for proshop og for greenfee-spill. Alt under ett, og sammenlignet med mange andre klubber i Norge, er styret allikevel fornøyd med den økonomiske siden av driften i år. Klubben vedtok en ny virksomhetsplan i 2018, og en viktig del av denne er å få opp ferdighetene på klubbens spillere. For det er jo slik at spillere som føler mestring når de spiller golf har lettere for å spille mer, og også å fortsette som medlemmer. Vi vil presentere resultatene på dette området nærmere på årsmøtet, men vi ser allerede positive effekter av å øke innsatsen vår på trenings- og utdanningsområdet.  

 «Golf grønn glede» treffer midt i sentrum av golfens ambisjon om å være en sport som alle kan delta i. Derfor er det godt å se at vi når ut til mange, som ellers ikke vil kommet i nærheten av klubben vår, med det tilbudet som gis gjennom «Golf grønn glede». Men det krever en betydelig innsats fra ildsjeler for å få det til. Heldigvis har vi slike hos oss, og de siste par årene har vi igjen stor aktivitet takket være Tove Glorvigen og hennes støttespiller. Takk for at dere viser at det nytter! 

Turneringsaktiviteten har vært god gjennom 2018, men onsdagsturneringene har hatt mindre deltakelse enn før. Vi må sørge for at vi har gode tilbud til nye spillere som vil konkurrere innen trygge rammer, og her bør onsdagsturneringene fortsatt ha en viktig rolle. For øvrig gjør vi noen endringer i 2019 slik at det er klubben ved administrasjonen, som står som arrangører av turneringene, og turneringskomiteen bistår med gjennomføringen. Det tror vi gir en god stabilitet, samtidig som vi får brukt den frivillige innsatsen mest effektivt. 

 Klubbhuset fikk et etterlengtet løft i 2018, og første etasje har nå tatt steget inn i et nytt årtusen. Medlemmene viste igjen at de stiller opp for klubben når de blir spurt om det, og med små kostnader fikk vi gjort veldig mye for trivselen i klubbhuset. Så vil vi gjennom 2019 jobbe for at vi skal bli bedre på å holde det rent og ryddig rundt oss. 

På slutten av sesongen kom det opp forslag om å bygge en minigolfbane i nærheten av klubbhuset. Flere klubber i Norge og Sverige har gjort det, og de melder om stor aktivitet med positive effekter for klubben. Både i form av inntekter fra selve minigolfbanen, men også ved at det er flere kunder i kiosk/ kafe. Mange som kommer for å spille minigolf blir også nysgjerrige på hva vanlig golf er. Styret synes dette er spennende tanker, men har selvfølgelig ingen planer om å sette i gang noe som vil sette klubbens økonomi i fare. Vi har derfor gitt klarsignal til at det kan jobbes ut et prosjekt, men forutsetter at en vesentlig del av kostnadene må dekkes av andre. Og klubbens årsmøte må ta stilling til om vi eventuelt skal realisere et slikt anlegg. 

 Avslutningsvis vil styret beklage at vi gjennom hele 2018 hadde en bane uten skilting på hullene. Når vi skiftet fra fargemarkerte til lengdemarkerte utslag måtte alle skiltene skiftes ut, men de ble dessverre ikke ferdige slik vi hadde forutsatt. Men nå står de klare til montering, og vi kan bare glede oss til de kommer opp til våren. De er virkelig verdt å vente på! 

 Styret ønsker alle medlemmer et riktig godt nytt år, og ser frem til å se dere igjen snart! 

 

Utskrift

 • Kiwi
 • Scandic
 • YC Eiendom
 • KPMG
 • Presis
 • Sparebank1 - Østlandet
 • Eiendomsmegler 1
 • Riis
 • CocaCola
 • Bowling
 • Bakken