Golfbox login Ren Hvit
       

Login Golfbox

Prosjekt Frøhaug

På Elverum golfklubb har vi et treningstilbud som få kan matche. Vi har gratis gruppe- og individuelle timer gjennom hele uken. Vi skulle gjerne sett at flere hadde benyttet seg av disse tilbudene og i den forbindelse har vi fått tillatelse av Vegar Frøhaug til å offentliggjøre hans progresjon mot at vi følger han opp.

For de som ikke kjenner Vegar er han 37 år og har en bakgrunn fra bowling. Før sesongen hadde han spilt golf i tre år og hadde rukket å komme ned til 27 i handicap. Vegar er vant med å jobbe mot mål og hadde satt seg et relativt hårete mål om å spille seg ned til rundt 20. Etter en god sesongstart har han endret målet til under 20 i handicap. 

Hans første leksjon gikk på jernspillet: Høyde og lengde.

Vi brukte TrackMan for å måle svingen hans i tall. Utgangspunkt: Han hadde en køllehastighet på ca. 65-70 mph og slo ballen ca. 90 - 115 meter carry i motvind med drivingrangeballen.

Det første vi oppdaget var at hans svingplan (illustrert i bildet til høyre) var 68,9 grader med hans 5.jern, noe som er i det bratteste laget. Som en konsekvens slo Vegar mye ned på ballen (7,8 grader ned på ballen), som igjen medførte at han fikk en utgangsvinkel på 11 grader (vises som "launch angle"). Med 65-70 mph i køllehastighet ble dette ALT for lavt til å få 5.jernet opp i luften.

Oppgave: "Sving flatere"

Fra bowling er han kjent med å jobbe med "følelse". Han fikk derfor ingen direkte teknikkfordring, men i oppgave å føle at han svingte "flatere". Resultatet kan du se her:

RESULTAT (tallene over): Svingplanet ble drastisk endret til 56,8 grader (kanskje i det lavere sjiktet). Angrepsvinkelen gikk ned til rundt 1-3 grader ned på ballen og utgangsvinkelen kom opp i 16,7 grader. Som en bieffekt ga dette Vegar en mer fordelaktig svingbevegelse som ga hele 84,5 mph. i svinghastighet, noe som resulterte i 152,7m carry på det lengste slaget. Sitat: "slik har jeg aldri slått jerna".

 

Vær med å følg Vegars utvikling. Neste steg for han er å jobbe med kølleblad/svingspor og driver. 

Bilderesultat for handicap low

Utskrift

 • Kiwi
 • Scandic
 • YC Eiendom
 • KPMG
 • Presis
 • Sparebank1 - Østlandet
 • Eiendomsmegler 1
 • Riis
 • Abchus
 • Wergeland & Partners
 • Bowling
 • Bakken