Instruksjon

Priser for instruksjon

Tid Pris
25min 400kr (350kr medlem)
50min 750kr (700kr medlem)
2-3 personer 50min 1100kr (1000kr medlem)

Utskrift